Tím có Giọt nước

Những giọt nước trên nền chuyển màu tím nhạt làm nổi bật nội dung của bạn trên chủ đề trình bày này, được kèm theo các màu nhấn, hiệu ứng và phông phối hợp. Đây là thiết kế cho mục đích chung với định dạng 16 : 9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong công việc, học tập hoặc ở nhà.

PowerPoint

Tím có Giọt nước

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn