Tiến tới tương lai

Mẫu tóm tắt, tối giản này bao gồm một đường thời gian làm ví dụ để giúp bạn miêu tả sự tiến triển.

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Tiến tới tương lai

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn