Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tiến trình theo đường thời gian chuẩn

Sử dụng mẫu này để hỗ trợ giải thích quy trình theo từng bước một, hiểu thêm về lịch sử của công ty hoặc thể hiện kết quả lũy tiến của một lựa chọn trong một tình huống cụ thể. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Tiến trình theo đường thời gian chuẩn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn