Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Mẫu Excel của biểu đồ Gantt này là trình lập kế hoạch dự án hoàn hảo, cho phép bạn theo dõi và đồng bộ hóa các hoạt động của dự án. Dựa trên mô hình biểu đồ Gantt lâu đời, mẫu lập kế hoạch dự án này trong Excel sử dụng hình ảnh biểu diễn trực quan đơn giản để cho biết cách quản lý dự án theo thời gian. Bạn có thể nhập ngày bắt đầu, thời gian thực hiện và trạng thái hiện tại của mỗi nhiệm vụ và chia sẻ với nhóm của bạn để những người thực hiện phải chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ của mình. Mẫu biểu đồ Gantt trong Excel này có thể chứa cả dự án lớn và nhỏ trong khoảng thời gian ngắn và dài hơn. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Trình lập kế hoạch dự án Gantt

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn