Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trình tính toán ngân sách

Quản lý thu nhập và chi phí hàng tháng của bạn bằng máy tính ngân sách dễ dàng này cho Excel. Thiết lập các danh mục và sử dụng máy tính ngân sách để bạn có thể biết tiền của mình sẽ đi đâu. Trình tạo ngân sách này theo dõi chi phí sẽ tạo ra biểu đồ thanh cho bạn biết nhanh nếu bạn vượt quá hoặc nằm trong dự toán chi phí. Duy trì việc theo dõi tài chính phù hợp với sự trợ giúp của mẫu ngân sách Excel. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Trình tính toán ngân sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn