Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trình tạo lịch (năm bất kỳ)

Với mẫu lịch trợ năng này, bạn chỉ cần nhập năm dương lịch mong muốn và ngày tháng sẽ cập nhật tự động. Sau đó, hãy sử dụng Chủ đề trên tab Bố cục trang trong Excel để tùy chỉnh giao diện. Mẫu lịch có thể in này sẽ giúp bạn thiết kế lịch cho bất kỳ năm nào. Không còn gì dễ dàng hơn.

Excel

Trình tạo lịch (năm bất kỳ)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn