Trình theo dõi cuộc hội thoại qua điện thoại (cho cuộc gọi đến và cuộc gọi đi)

Ghi lại các cuộc hội thoại qua điện thoại cho cuộc gọi đến và cuộc gọi đi với mẫu trợ năng cho Excel này. Bao gồm tên, chủ đề, ghi chú, số điện thoại và theo dõi.

Excel

Trình theo dõi cuộc hội thoại qua điện thoại (cho cuộc gọi đến và cuộc gọi đi)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình