Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trình theo dõi cuộc hội thoại qua điện thoại (cho cuộc gọi đến và cuộc gọi đi)

Ghi lại các cuộc hội thoại qua điện thoại cho cuộc gọi đến và cuộc gọi đi với mẫu trợ năng cho Excel này. Bao gồm tên, chủ đề, ghi chú, số điện thoại và theo dõi.

Excel

Trình theo dõi cuộc hội thoại qua điện thoại (cho cuộc gọi đến và cuộc gọi đi)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn