Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trình theo dõi mức độ liên lạc

Quá nhiều mạng lưới? Mẫu trình theo dõi mạng này sẽ giữ cho mọi địa chỉ liên hệ của bạn được ngăn nắp và giúp bạn lập kế hoạch khi đã đến lúc liên lạc với họ. Mẫu trình theo dõi mức độ liên lạc này cũng bao gồm một trình theo dõi Kế hoạch mở rộng kết nối mạng bổ sung. Đây là một mẫu trình theo dõi liên hệ dễ tiếp cận để thiết lập mạng lưới.

Excel

Trình theo dõi mức độ liên lạc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn