Bỏ qua để tới nội dung chính

Trình theo dõi so sánh trường đại học

Theo dõi việc nộp đơn dự tuyển, đồng thời so sánh các trường đại học với nhau để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai của mình với mẫu trình theo dõi so sánh trường đại học này. Sử dụng mẫu so sánh trường đại học này để làm rõ và so sánh thông tin của trường như vị trí, liên hệ, phí và nhiều thông tin khác. Đây là mẫu so sánh trường đại học có thể truy nhập.

Excel

Trình theo dõi so sánh trường đại học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn