Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trò chơi đố vui (nền Q và A, màn hình rộng)

Giáo viên, hãy kiểm tra học sinh của bạn nhưng tránh những phàn nàn thông thường với mẫu trò chơi chương trình đố vui vui nhộn trong PowerPoint. Chơi trò chơi kiến thức có sử dụng mẫu chương trình đố vui. Sử dụng mẫu chương trình trò chơi đố vui này để tạo năm danh mục với năm câu hỏi mỗi loại theo giá trị điểm tăng dần. Hướng dẫn được bao gồm trong mẫu trò chơi chương trình đố vui.

PowerPoint

Trò chơi đố vui (nền Q và A, màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn