Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Trình lập kế hoạch chuyến đi nhóm

Chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của bạn với mẫu tổ chức này. Theo dõi hành trình, người sẽ đi, chi tiết vận chuyển, danh sách đóng gói của bạn và thông tin liên hệ khẩn cấp. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Trình lập kế hoạch chuyến đi nhóm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn