Bỏ qua để tới nội dung chính

Trình lập kế hoạch chuyến đi

Kỳ nghỉ đó sẽ tốn bao nhiêu chi phí? Hãy tìm hiểu cùng mẫu trình lập kế hoạch chuyến đi này, trong đó, mẫu này sẽ cho phép bạn quyết định nên bay hay lái xe, đồng thời, phân chia các chi phí cho từng người.

Excel

Trình lập kế hoạch chuyến đi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn