Bỏ qua để tới nội dung chính

Trình lập kế hoạch ngân sách cho kỳ nghỉ

Mẫu ngân sách kỳ nghỉ này quản lý chi tiêu cho kỳ nghỉ của bạn. Lập ngân sách cho kỳ nghỉ dễ dàng hơn rất nhiều với một mẫu Excel tính toán ngay sự khác biệt giữa ngân sách và chi tiêu thực tế. Theo dõi các danh mục giải trí, quà tặng, du lịch và nhiều hơn nữa. Trình lập kế hoạch kỳ nghỉ với các công cụ lập ngân sách là vũ khí bí mật của bạn để có những kỳ nghỉ vui vẻ và tiết kiệm.

Excel

Trình lập kế hoạch ngân sách cho kỳ nghỉ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn