Trang đăng ký đồ ăn nhẹ thể thao cho trẻ

Đảm bảo các cầu thủ được ăn uống đầy đủ tại sự kiện thể thao bằng cách yêu cầu phụ huynh đăng ký mang theo đồ ăn nhẹ bổ dưỡng. Mẫu trợ năng này có chứa các đề xuất về đồ ăn nhẹ, cùng với các cột ngày thi đấu, tên trẻ, tên phụ huynh và thông tin liên hệ.

Word

Trang đăng ký đồ ăn nhẹ thể thao cho trẻ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình