Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang bài tập hàng tuần (màu, khổ ngang)

Học viên và giảng viên có thể luôn ngăn nắp với mẫu trang bài tập hàng tuần này để ghi lại công việc ở trường và bài tập về nhà. Các mẫu bài tập hàng tuần bố cục ngang được tô màu cho phép bạn nhập tất cả chủ đề và bài tập về nhà cụ thể của bạn. Đây là một mẫu bài tập hàng tuần có thể truy cập được.

Word

Trang bài tập hàng tuần (màu, khổ ngang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn