Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang bài tập hàng tuần

Mẫu trang bài tập về nhà hàng tuần trợ năng này có thể được in ra và điền bằng tay hoặc được tùy chỉnh trong Word và cập nhật mỗi tuần. Phiên bản đen trắng này rất lý tưởng để in và hướng đứng giúp bạn dễ dàng thêm trang này vào sổ tay.

Word

Trang bài tập hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn