Trang bìa fax có dải sọc mảnh

Sử dụng trang bìa fax này khi gửi bất kỳ loại fax nào. Chúng tôi nghĩ rằng trang bìa fax này vốn đã truyền tải đầy đủ nội dung nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi phông chữ hoặc màu sắc để tạo mẫu của riêng mình. Đây là mẫu trợ năng. Tìm các thiết kế đồng bộ bằng cách tìm kiếm "Dải sọc mảnh".

Mẫu premium - Word

Nâng cấp lên Premium
Trang bìa fax có dải sọc mảnh

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình