Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang bìa fax (Chủ đề Gốc)

Trang bìa fax có đầu trang đánh dấu đầu dòng ở trên cùng trang chứa từ “Fax” cùng với thông tin người gửi và người nhận tùy chỉnh. Tìm kiếm chủ đề Gốc để tìm mẫu trùng khớp.

Word

Trang bìa fax (Chủ đề Gốc)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn