Bỏ qua để tới nội dung chính

Trang bìa fax (Thiết kế chuyên nghiệp)

Mẫu trang bìa fax cơ bản này với thiết kế đen và trắng chuyên nghiệp có thể được sử dụng cho bất kỳ công việc fax nào. Mẫu tờ fax này bao gồm các trường thông tin người gửi và người nhận. Để tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Chuyên nghiệp, hãy tìm kiếm thiết kế Chuyên nghiệp. Đây là mẫu trang bìa fax có thể truy cập được.

Word

Trang bìa fax (Thiết kế chuyên nghiệp)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn