Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang bìa fax (Thiết kế học thuật)

Mẫu trợ năng cho trang bìa fax này liệt kê số điện thoại, số fax và địa chỉ email dọc theo một bên trang; bao gồm các menu thả xuống cho một số trường.

Word

Trang bìa fax (Thiết kế học thuật)

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn