Trang chiếu có thiết kế các mùa thông thái

Bên trong mẫu trang chiếu có thiết kế thiên nhiên này là ảnh một cái cây và các hình chữ nhật màu lục. Các trang chiếu nội dung có một lớp phủ màu trắng mờ để dễ đọc văn bản. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu có thiết kế các mùa thông thái

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn