Trang chiếu có thiết kế hoàng hôn

Mẫu trang chiếu trợ năng này có các hình khối và đường thẳng màu lam trên nền đen, phù hợp cho bản trình bày học thuật hoặc xây dựng.

PowerPoint

Trang chiếu có thiết kế hoàng hôn

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình