Trang chiếu có thiết kế hoàng hôn

Mẫu trang chiếu trợ năng này có các hình khối và đường thẳng màu lam trên nền đen, phù hợp cho bản trình bày học thuật hoặc xây dựng.

PowerPoint

Trang chiếu có thiết kế hoàng hôn

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình