Trang chiếu có thiết kế lục giác

Mẫu thiết kế trợ năng gợi nhớ về hình ảnh tổ ong này có thiết kế lục giác hình học. Các trang chiếu nội dung có một lớp phủ trắng mờ để đọc văn bản dễ dàng.

PowerPoint

Trang chiếu có thiết kế lục giác

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình