Trang chiếu sơ đồ SmartArt với đường thời gian (màu trắng trên nền xám đậm, màn hình rộng)

Theo dõi các ngày quan trọng và các nhiệm vụ ở công ty hoặc ở trường học có liên quan cùng với mẫu đường thời gian nằm ngang này. Mũi tên hướng với vòng tròn chia theo màu thể hiện sự tiến triển. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Trang chiếu sơ đồ SmartArt với đường thời gian (màu trắng trên nền xám đậm, màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình