Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang chiếu sơ đồ SmartArt với đường thời gian (màu trắng trên nền xám đậm, màn hình rộng)

Theo dõi các ngày quan trọng và các nhiệm vụ ở công ty hoặc ở trường học có liên quan cùng với mẫu đường thời gian nằm ngang này. Mũi tên hướng với vòng tròn chia theo màu thể hiện sự tiến triển. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Trang chiếu sơ đồ SmartArt với đường thời gian (màu trắng trên nền xám đậm, màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn