Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang chiếu sơ đồ với đường thời gian sự kiện (màn hình rộng)

Đường thời gian sự kiện nằm ngang này ở định dạng màn hình rộng sử dụng kiểu hình tròn lớn hơn dành cho các ngày tháng cột mốc chính và các hình tròn nhỏ hơn dành cho các sự kiện dọc theo đường thời gian. Thêm trang chiếu sơ đồ này vào một bản trình bày hiện có hoặc sử dụng nó một cách độc lập. Hoặc bạn có thể tùy chỉnh hình thức của nó bằng các chủ đề PowerPoint.

PowerPoint

Trang chiếu sơ đồ với đường thời gian sự kiện (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn