Trang chiếu với thiết kế bờ biển

Mẫu trang chiếu có khung là hình cây trồng trên cát và thiết kế bờ biển dành cho bản trình bày này phù hợp để trình chiếu về chủ đề du lịch, kỳ nghỉ hoặc tự nhiên. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu với thiết kế bờ biển

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình