Trang chiếu với thiết kế bờ biển

Mẫu trang chiếu có khung là hình cây trồng trên cát và thiết kế bờ biển dành cho bản trình bày này phù hợp để trình chiếu về chủ đề du lịch, kỳ nghỉ hoặc tự nhiên. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu với thiết kế bờ biển

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình