Bỏ qua để tới nội dung chính

Trang chiếu với thiết kế hình nền mờ

Mẫu trang chiếu với thiết kế gọn gàng này có nền màu trắng cùng các vòng tròn có thể tùy chỉnh màu. Trang chiếu nội dung được bố trí với các vòng tròn trên đầu trang chiếu để dễ đọc văn bản. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu với thiết kế hình nền mờ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn