Trang chiếu với thiết kế hình nền mờ

Mẫu trang chiếu với thiết kế gọn gàng này có nền màu trắng cùng các vòng tròn có thể tùy chỉnh màu. Trang chiếu nội dung được bố trí với các vòng tròn trên đầu trang chiếu để dễ đọc văn bản. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu với thiết kế hình nền mờ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình