Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang chiếu thiết kế khuông nhạc

Soạn bản trình bày thành công với mẫu trang chiếu thiết kế âm nhạc này. Mẫu này có nền là khuông nhạc và đũa nhạc trưởng trang trí cho tiêu đề và trang chiếu nội dung. Tạo trình chiếu PowerPoint với mô típ âm nhạc cho trường nghệ thuật, giáo viên dạy nhạc, v.v. Nếu bạn muốn tạo trình chiếu có nhạc, PowerPoint sẽ giúp bạn dễ dàng thêm video và âm thanh. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế khuông nhạc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn