Trang tính suy luận

Hãy sáng tạo! Sử dụng mẫu trợ năng này để ghi nhanh các ý tưởng của bạn, ghi chú các ưu khuyết điểm và quyết định ý tưởng nào là phù hợp nhất.

Excel

Trang tính suy luận

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình