Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang tính kiểm xuất sách trong thư viện

Theo dõi các sách hoặc tài nguyên khác từ thư viện cho mượn của bạn bằng mẫu trang tính kiểm xuất cho thư viện có trợ năng này. Mẫu kiểm xuất sách thư viện liệt kê tên, tiêu đề sách và nhiều thông tin khác của người mượn. Số ngày cho đến ngày trả sách sẽ được tự động tính toán và cảnh báo màu đỏ sẽ hiển thị với các sách sắp quá hạn.

Excel

Trang tính kiểm xuất sách trong thư viện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn