Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Trang trình bày sơ đồ tổ chức phân cấp theo chiều ngang (nhiều màu trên màn hình rộng, màu trắng)

Xem cấu trúc báo cáo trong bố cục biểu đồ ngang với hệ thống phân cấp từ trái sang phải bằng cách sử dụng mẫu trang chiếu biểu đồ tổ chức phân cấp này. Mẫu biểu đồ tổ chức phân cấp theo chiều ngang màn hình rộng này trong PowerPoint có định dạng 16:9. Mẫu trang trình bày sơ đồ tổ chức theo chiều ngang sử dụng SmartArt để tạo biểu đồ phân cấp công ty.

PowerPoint

Trang trình bày sơ đồ tổ chức phân cấp theo chiều ngang (nhiều màu trên màn hình rộng, màu trắng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn