Bỏ qua để tới nội dung chính

Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và theo dõi tình trạng thực hiện với mẫu trình lập kế hoạch ý tưởng này. Có chỗ cho ghi chú và mức trạng thái được mã hóa màu. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Trinh lập kế hoạch ý tưởng (nhiệm vụ)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn