Bỏ qua để tới nội dung chính

Vé cơ bản (10 vé mỗi trang)

Mẫu vé cơ bản trợ năng này giúp tiết kiệm thời gian khi bạn cần tạo vé cho sự kiện được thông báo gấp. Thiết kế bao gồm hướng dẫn cắt nên bạn có thể in trên bất kỳ loại giấy có sẵn nào, sử dụng nguyên bản hoặc tùy chỉnh bằng các chủ đề tích hợp sẵn của Word. Đồng nhất các vé bằng cách sử dụng kiểu dáng có sẵn, hiển thị trên tab Trang đầu của dải băng. Vé có kích cỡ 3,5 x 2 inch (kích cỡ danh thiếp) và có mười vé trên mỗi trang.

Word

Vé cơ bản (10 vé mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn