Bỏ qua để tới nội dung chính

Vé số

Tạo những tờ vé số của riêng bạn với mẫu này, được thiết kế để phù hợp với giấy Avery 8371 đục lỗ. Hãy điền thông tin cho sự kiện của bạn, tạo số thứ tự mà bạn muốn, thay đổi màu sắc và in. Bạn sẽ có các tờ vé số trông thật chuyên nghiệp với một nửa được đục lỗ để dễ xé và giữ lại để rút thăm.

Word

Vé số

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn