Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Vé sự kiện (mười mỗi trang)

Tạo vé xổ số hoặc bất kỳ sự kiện nào. Mẫu này sẽ in mười phiếu mỗi trang. Thay thế văn bản và sử dụng nguyên trạng hoặc thay đổi phông chữ và màu sắc để biến nó thành của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Vé sự kiện (mười mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn