Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Vé xổ số

Tạo vé xổ số của riêng bạn với mẫu có thể truy cập này được thiết kế để hoạt động với giấy đục lỗ Avery 8371. Điền thông tin cho sự kiện của bạn, tạo dãy số bạn thích, thay đổi màu sắc và in. Bạn sẽ có vé xổ số trông chuyên nghiệp với các nửa đục lỗ để dễ dàng xé và giữ cho bản vẽ xổ số.

Word

Vé xổ số

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn