Vệt Hơi nước Sẫm 1

Những dải băng sặc sỡ với màu đỏ chủ đạo giúp nội dung của bạn nổi bật trên nền đen của chủ đề này. Thiết kế này bao gồm các màu nhấn, hiệu ứng và phông phối hợp. Đây là thiết kế cho mục đích chung với định dạng 16 x 9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong công việc, học tập và ở nhà.

PowerPoint

Vệt Hơi nước Sẫm 1

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn