Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Vòng bảng giải đấu 16 đội

Cổ vũ đội của bạn chiến thắng và theo dõi tiến độ của giải đấu bằng mẫu khung giải đấu này. Mẫu 16 đội trống này rất dễ chỉnh sửa. Chỉ cần điền tên, sau đó đưa những người chiến thắng vào khung tiếp theo cho đến khi người chiến thắng cuối cùng được công bố. Đây là mẫu giải đấu 16 đội có thể truy cập được.

Excel

Vòng bảng giải đấu 16 đội

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn