Vòng tròn

Thiết kế bảng tròn đóng khung nội dung của bạn trên nền xanh lam, đi kèm với phông chữ, hiệu ứng và màu nhấn kết hợp. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 16:9, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Vòng tròn

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình