Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Văn phòng phẩm mùa đông

Gửi lời chúc kỳ nghỉ và năm mới với mẫu văn phòng phẩm mùa đông này, có lời chào kỳ nghỉ và cắt dán các hình ảnh thể thao mùa đông. Mẫu văn phòng phẩm theo chủ đề mùa đông này có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại khổ giấy tiêu chuẩn. Đây là một mẫu văn phòng phẩm Word có thể truy cập được.

Word

Văn phòng phẩm mùa đông

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn