Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Văn phòng phẩm tiêu đề thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Tạo tiêu đề thư doanh nghiệp của riêng bạn với mẫu có thể truy cập này, có các đường kẻ và độ dốc màu xanh lá cây ở đầu và cuối trang, có chỗ cho biểu trưng. Mẫu văn phòng phẩm tiêu đề thư doanh nghiệp thiết kế đơn giản này dễ chỉnh sửa và hoàn toàn phù hợp để giúp bạn thiết kế một tiêu đề thư công ty nổi bật cho bất kỳ ngành nào.

Word

Văn phòng phẩm tiêu đề thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn