Wisp

Nền dốc màu lục cùng các đường kẻ cuộn nhỏ như các lá cỏ đầy tinh tế, được kết hợp với tông màu lục và màu đỏ để tạo nên khung đầy thanh lịch cho nội dung của bạn. Đây là thiết kế chủ đề với mục đích chung ở định dạng 16:9, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Wisp

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình