Y phục sang trọng

Thêm sự kịch tính và vẻ đẹp cho bản trình bày của bạn với nền đen trắng tuyệt đẹp này. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Y phục sang trọng

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình