Y phục sang trọng

Thêm sự kịch tính và vẻ đẹp cho bản trình bày của bạn với nền đen trắng tuyệt đẹp này. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Y phục sang trọng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn